ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมที่ถ่ายทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่ ย้อนหลัง 10 ปี


1. ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
  • ปีการศึกษา 2550
  • ปีการศึกษา 2551
  • ปีการศึกษา 2552
  • ปีการศึกษา 2553
  • ปีการศึกษา 2554
  • ปีการศึกษา 2555
  • ปีการศึกษา 2556
  • ปีการศึกษา 2557   http://gg.gg/twsbr4-2558
  • ปีการศึกษา 2559   http://gg.gg/twsbr4-2559
  • ปีการศึกษา 2560   http://gg.gg/twsbr4-2560

2.  ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก

3.  ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


4.  ภาพกิจกรรมชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


อยู่ระหว่างการปรับปรุง