การติดต่อ

Website
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง   (http://www.twsbr4.ac.th)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านทุ่งวัง   (http://www.drsuwat.net)
 • ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (http://www.ictbr4.org)
 • บทเรียนผ่านเครือข่ายชมรม ครูไอซีที (ไม่มี) 
 • สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  http://www.br4.go.th
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด (ปรับปรุงอยู่)
 • กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 (ปรุงอยู่)
Gallery
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปี 2550
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปี 2551
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปี 2552
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปี 2553
 • กล่มเครือข่ายสตึก 5
 • ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT ปี 2551
 • ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT ปี 2552
 • ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT ปี 2553
 • เครือข่ายบูรณาการ ICT (อำเภอสตึก)
 • ชมรม ICT572
Mail


Telephone
 • บ้าน  0-4468-1652
 • มือถือ 087-245-8534 ,  097-492-6592

Twitter
 • สพป.บุรีรัมย์ เขต 4   @buriram4
 • อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์   @suwat6811
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัง    @icttwc
Facebooks
@ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

Youtube

Line Id : drsuwat6811

Scripd

Ning