วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึกความผูกพันความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่