วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
(วันที่  14 พ.ค. 2562) เวลา 09.00 น.  นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยการ
รายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ผลงาน/กิจกรรมดีเด่น ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จุดเน้นนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำประกันชีวิตของนักเรียน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

จากนั้น อ.บัณฑิต วงศาสนธิ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน ข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ได้ดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโดยครูประจำชั้น ได้แจกเสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นตามลำดับ.../

ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/N3HF5Q22x5awBgVW8

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ไม่มีความคิดเห็น: