วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บรรยากาศการเปิดเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยาการการเปิดเรียนใหม่ วันที่15-16 พฤษภาคม  2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายของรัฐบาลที่โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะ โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ นักเรียนทุกคน มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนพร้อมที่จะเรียน เสื้อผ้า เครื่องแบบนักเรียนครบ....

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน