วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันนี้(31กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี " สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน