วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชมรมผู้บริหารอำเภสตึก จัดประชุมการบริหารชมรมฯ และบรรยายพิเศษ : ประเด็นการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาวันนี้(19 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมใหญ่เพื่อวางแผนการบริหารงานชุมรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4.../