วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการขับเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชที่ 14 ได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

(14 กรกฎาคม 2560)  เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6   พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนางวริศรา มนูญขจร ศึกษานิเทศก์ ศธจ.บุรีรัมย์ นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 1/2560