วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันนี้(7กรกฎาคม2560) เวลา 13.00 น.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน นักเรียน 460 คน ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์