วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูก เสือ ประจำปี 2560 สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์...