วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รับโล่รางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

(23 พฤษภาคม 2560)   นายรังสิวุฒิ   กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง   พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมความดีหน้าเสาธง  เพื่อแจ้งผลการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านทุ่งวังได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นขนาดใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา