วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รื้อถอนอาคารเก่า ชุมชนร่วมอาสา


(20 เมษายน 2560) นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนหมู่บ้านในเขตบริการ ผู้นำชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจ  (ลงแขก) รื้อถอนอาคารเรียนไม้ (อาคารเรียน 1) ...