วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อำเภอสตึก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบรอบ 1 ปี

วันนี้(13 ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น.)  อำเภอสตึก โดยนายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า...