วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

เสมาคารวะ บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2560 "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา"


วันนี้(วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานงานพิธีเกษียณอายุราชการ เสมาคารวะ "ร้อยความรัก ถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา"