วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อำเภอสตึกปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันแม่แห่งชาติ

อำเภอสตึก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองแปลงใหญ่ ณ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560...

 วันนี้ (12 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในสังกัดอำเภอสตึก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองแปลงใหญ่ ณ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
การปลูกดอกดาวเรืองประชารัฐร่วมใจในครั้งนี้ พื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 6 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกของเกษตรกร (ยายทองอยู่) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกโจด จำนวนกว่า 3 หมื่นต้น มีอายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วัน พร้อมที่จะออกดอกบานเป็นสีเหลืองประมาณ 3 แสนดอก
การดูแลรักษา โดยเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกดอกดาวเรือง คุณเดชาวัต อุปทินเกตุ เป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมด้านการปลูกดาวเรือง และทั้งยังมีประสบการณ์ปลูกดาวเรืองมาแล้ว2-3 ปี เป็นชาวอำเภอสตึก ที่ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ และได้กลับมาอยู่ที่บ้านได้ทำอาชีพเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน ด้วยเทคโนโลยีระบบน้ำหยด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานองค์กรต่างๆ
กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณหน่วยงานส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชนในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย.../
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : คุณเดชาวัต อุปทินเกตุ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :http://gg.gg/downflower
ไม่มีความคิดเห็น: