วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560


อำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล/พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9...วันนี้(12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล/พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกันที่หอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร หัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงินตามลำดับ 32 หน่วยงาน
เวลา 09.00 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหา เพลงสดุดีมหาราชา ตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธี

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : /ประชุม อยู่เกาะ , นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์/พิธีกร
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/12aug2560ไม่มีความคิดเห็น: