วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (สวนป่าโคกโจด แปลงที่ 1)

วันนี้(7สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกโจด หมู่ที่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอสตึก (ท่านโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ )วันนี้(7สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกโจด หมู่ที่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอสตึก (ท่านโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ ) พร้อมด้วหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ต้อนรับ และนายสา แสงสว่าง ผอ.สำนักทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จำนวน 1 แปลง ประมาณ 50 ไร่ พันธุ์กล้้าไม้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5000 ต้นกล้า

คณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่าต่อมนุษย์และสิ่งแวดบ้อม และยังเป็นฐานในการพัฒนาประเทศโดยรวมทุกด้าน การปลูกและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดยใช้แนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมือกัน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าแห่งชาติ โดยเฉพาะป่าโคกโจด ให้กลับมามีความอุดสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

ในอดีตสวนป่าโคกโจดมีพื้นที่โดยประมาณ 25,762 ไร่ มีพื้นที่ครอบคลุมหลายตำบลในเขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีการบุกรุกทำลายและครอบครองพื้นที่ เป็นปัญหายืดเยื้อและเรื้อรังมานาน การทวงพื้นที่ป่าคืน โดยมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.ป.ป.) อำเภอสตึก, ตำรวจ สภ.สตึก, ที่ดินอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบล และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอ.สตึก ได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางในการขอคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทุกแปลง

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการในสังกัดอำเภอสตึก เทศบาลตำบลศรีสตึก อบต.ร่อนทอง อบต.นิคม อบต.เมืองแก และเทศบาลสตึก สถานศึกษาในสังกัด จนทำให้การปลูกป่า (แปลงที่ 1 ) ในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
-----------------------------------------------


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ลิงก์แกลอรี่ภาพ : http://gg.gg/kokjod-7aug60


ไม่มีความคิดเห็น: