วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทริปงานแต่ง ลำปาง "เขลางค์นคร" นั่งรถม้า สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนา

งานแต่งหลานชาย น้องอรรถพล สิมสีดา-น้องสุวรรณี ทำบุญ (เจ้าสาวคนลำปาง - อ.แจ้ห่ม) เจ้าบ่าว ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน อ.ศิริพงษ์-เกษณีสิมสีดา คนเซราะกราว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอศิลป์ลำปาง จังหวัดลำปาง
8 พฤษภาคม 2560 งามลำปาง เขลางค์นคร..เมืองแหล่งวัฒนธรรมล้านนา...ร่วมงานแต่งหลานชาย น้องอรรถพล สิมสีดา-น้องสุวรรณี ทำบุญ (เจ้าสาวคนลำปาง - อ.แจ้ห่ม) เจ้าบ่าว ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน อ.ศิริพงษ์-เกษณีสิมสีดา คนเซราะกราว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอศิลป์ลำปาง จังหวัดลำปาง...ดร.เซราะกราวพร้อมด้วยทีมงานไอซีที  (อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ อ.แสงชัย เรืองปรัชญากุล และอ.ชิตษณุ  จีระออน)  เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพเป็นอย่างดียิ่ง...อบอุ่น ตลอดทริปการเดินทาง (ช่วงขาไป แวะวัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เก็บภาพทะเลหมอก อิ่มบุญกันทั่วหน้า)


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ไม่มีความคิดเห็น: