วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบต.ทุ่งวัง ร่วมกับส่วนราชการสังกัด อำเภอสตึก จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า

วันนี้ (28 กรกฎาคม 25960) เวลา 10.00 น. นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกป่า 800 ล้านกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
วันนี้ (28 กรกฎาคม 25960) เวลา 10.00 น. นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกป่า 800 ล้านกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ บ้านหนองทัพค่ายหมู่ที 6 และบ้านกอกหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการกล่าวรายงานของนายสมพร บูรณขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

โครงการปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 486 ไร่ สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำร่วมปลูกในวันนี้ เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ อาทิ  มะตูม หว้า หมากแซว หมากเค็ง กระบก มะกอกป่า แคนา มะขามป้อง กระโดน มะรุมเป็นต้น และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในครั้งนี้
พื้นที่แห่งนี้ทางอบต.ทุ่งวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้นไม้อยู่ระหว่างการเจรีญเติบโต จึงเป็นหน้าที่ของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันดูแลรักษา ให้ยั่งยืนเป็นแหล่งระบบนิเวศที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การปลูกป่าในครั้งนี้ ขอขอบคุณ หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนในการปลูกป่าในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าวภาพ :  ดร.สวัฒน์  อุ่นทานนท์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/59ftq
ไม่มีความคิดเห็น: