วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สมาคมผู้บริหารฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประุชุมพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การปฏิรูปการศึกษา

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษา พบปะคณะผู้เข้าประชุมและบรรยายพิเศษ การขับเคลือนปฏิูรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม เพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสมาคมผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ../
วันนี้(18 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครูยุคใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษา พบปะคณะผู้เข้าประชุมและบรรยายพิเศษ การขับเคลือนปฏิูรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม เพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสมาคมผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานที่ปรึกษาสมาคม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 200 คน  งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบริษัทเพลาเพลิน ให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำจากท่านสมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และการประสานงานโดย นายธนพล จงปัตนา นายกสมาคมผู้บริหารฯ

 ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษา ขับเคลือนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา ยุบองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย อ.ก.ค.ศ. กพท. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค ตามลำดับ ผลการการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว  ในระยะเริ่มแรกส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้เพื่อเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามข่าวสารจากสื่อแหล่งต่าง ๆ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป.../


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ไม่มีความคิดเห็น: