วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์...


วันนี้(29 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น.  นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ การลอยตัวในน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีความมั่นใจในการร่วมกิจกรรมทางน้ำ และได้ออกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 240 คน

คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)  ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ
หน่วยการเรียนที่ 2 การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ หน่วยการเรียนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน สวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park)  มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล

ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่าย ตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/
ข้อมูลโครงการอบรม : คุณภนิดา สังสีแก้ววันนี้(29 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น.  นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ การลอยตัวในน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีความมั่นใจในการร่วมกิจกรรมทางน้ำ และได้ออกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 240 คน

คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)  ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ
หน่วยการเรียนที่ 2 การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ หน่วยการเรียนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน สวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park)  มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล

ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่าย ตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/
ข้อมูลโครงการอบรม : คุณภนิดา สังสีแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น: