วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันนี้(7กรกฎาคม2560) เวลา 13.00 น.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน นักเรียน 460 คน ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
นนี้(7กรกฎาคม2560) เวลา 13.00 น.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน นักเรียน 460 คน ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยนางเสาวนีย์  แถวนาชุม รักษาการในตำแหน่งฯ และนายสมาน วงษ์สมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ.../

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหมุนเวียนไปทุกวัดในแต่ละปี ในหมู่บ้านเขตบริการทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จำนวนวัด 3 วัด   ปีนี้จัดกิจกรรมที่วัดโนนสูงทุ่งสว่าง ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปประจำทิศบูรพาของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีพระครูขันติธรรมประสิทธิ์ (หลวงพ่อโก๊) เจ้าอาวาสวัด เป็นประธานสงฆ์รับการถวายต้นเทียนและปัจจัยที่จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน.../

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  อ.ประยูร ยะปะตัง/อ.ธนายุต  นนทเสนลิงก์
ภาพกิจกรรม http://gg.gg/51bcqไม่มีความคิดเห็น: