วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่ายยุวชนคนคุณธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560


วันนี้ (29 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" สำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบต.ทุ่งวัง ร่วมกับส่วนราชการสังกัด อำเภอสตึก จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า

วันนี้ (28 กรกฎาคม 25960) เวลา 10.00 น. นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกป่า 800 ล้านกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

อำเภอสตึกจัดพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันนี้(28 กรกฎาคม 2560)  นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร...


วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันนี้(28 กรกฎาคม 2560) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น พ่อค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชมรมผู้บริหารอำเภสตึก จัดประชุมการบริหารชมรมฯ และบรรยายพิเศษ : ประเด็นการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาวันนี้(19 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมใหญ่เพื่อวางแผนการบริหารงานชุมรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4.../

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการขับเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชที่ 14 ได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

(14 กรกฎาคม 2560)  เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6   พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนางวริศรา มนูญขจร ศึกษานิเทศก์ ศธจ.บุรีรัมย์ นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 1/2560


วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันนี้(7กรกฎาคม2560) เวลา 13.00 น.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน นักเรียน 460 คน ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สพป.บร.4 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รอบที่ 4)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์...

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูก เสือ ประจำปี 2560 สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์...