วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำหน้าที่/กิจกรรมของสภานักเรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
24 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำหน้าที่/กิจกรรมของสภานักเรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเลือกประธานนักเรียน มีผู้สมัคร 2 หมายเลข

      1.  เด็กหญิงรัศมี  บัวปั้น  เบอร์ 1  
     2.  เด็กหญิงปัทมาวดี  ใสเสือ  เบอร์ 2     

   ผลการลงคะแนน เบอร์ 1 ได้ 220 คะแนน เบอร์ 2 ได้ 82 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23 คน และบัตรเสีย 12 คะแนน สำหรับการลงคะแนนปีนี้ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ได้ร่วมกิจกรรม โดยจัดให้ผู้สมัครแนะนำตัวและหาเสียง แจ้งแนวทางการทำงาน (นโยบาย) เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป.../ข้อมูล :  อ.บัณฑิต  วงศาสนธิ์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.บัณฑิต  วงศาสนธิ์


ไม่มีความคิดเห็น: