วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายโครการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

(12 พฤษภาคม 2560) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายโครการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดย นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครอง ชี้แจงทำความเข้าใจ การบริหารงบเรียนฟรีฯ ตามมติที่ประชุมภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ...


ภาพประกอบกิจกรรมข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ไม่มีความคิดเห็น: