วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านทุ่งวัง ร่วมงานณาปนกิจศพแม่ชีปิ่น โยยรัมย์

(26 พ.ค.2560) เวลา 13.00 น. นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ร่วมงานฌาปนกิจศพแม่ชีปิ่น โยยรัมย์ ณ เมรุ(ชั่วคราว) วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม../

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560


นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านเขตบริการ ทุกระดับชั้น เพื่อพปปะกับผู้ปกครอง ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของโรงเรียน.../

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำหน้าที่/กิจกรรมของสภานักเรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รับโล่รางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

(23 พฤษภาคม 2560)   นายรังสิวุฒิ   กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง   พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมความดีหน้าเสาธง  เพื่อแจ้งผลการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านทุ่งวังได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นขนาดใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สมาคมผู้บริหารฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประุชุมพัฒนาครูยุคใหม่...สู่การปฏิรูปการศึกษา

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษา พบปะคณะผู้เข้าประชุมและบรรยายพิเศษ การขับเคลือนปฏิูรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม เพ-ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสมาคมผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ../

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายโครการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

(12 พฤษภาคม 2560) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายโครการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดย นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครอง ชี้แจงทำความเข้าใจ การบริหารงบเรียนฟรีฯ ตามมติที่ประชุมภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ...

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทริปงานแต่ง ลำปาง "เขลางค์นคร" นั่งรถม้า สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนา

งานแต่งหลานชาย น้องอรรถพล สิมสีดา-น้องสุวรรณี ทำบุญ (เจ้าสาวคนลำปาง - อ.แจ้ห่ม) เจ้าบ่าว ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน อ.ศิริพงษ์-เกษณีสิมสีดา คนเซราะกราว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอศิลป์ลำปาง จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560