วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14

ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 (มข.19) ประจำปี 2560 ณ จ้ังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ


(29 เมษายน 2560) ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 (มข.19) ประจำปี 2560 ณ จ้ังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมสาเกตนคร ...บรรยากาศชื่นมื่นของทุกคนที่ได้มาพบกันอีกรอบหนึ่งปี....โดยกำหนดวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน ทุกปี (ปีนี้ เป็นสัปดาห์ที่ 4)...เนื่องจากจากเพื่อน ๆ หลายคนติดภารกิจ.... ปีหน้าพบกันที่วังน้ำเขียว ...กลุ่มเพื่อนโคราช เป็นเจ้าภาพต่อไป

กิจกรรมรวมรุ่น.....การแนะนำสมาชิกที่มาร่วมงานทุกคน (ถอดหัวโขนออกหมด) ร้องเพลงสถาบัน ( 3 เพลง-ED BOOM ทิวสน ขวัญมอดินแดง) และการเชียร์ลีดเดอร์.....สุดยอดของ...ของรุ่น....ระดมทุนการศึกษา...ขอขอบคุณ ดร.จีระ งอกศิลป์ ED.15 สนับสนุนเสื้อโปโลสีดำตลอดจนผู้สนับสนุนทุกท่าน..

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเริ่มรับนักศึกษาในปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา โดยมีที่ตั้งของคณะฯ อยู่บริเวณสีฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตอนุบาล สาธิตประุถมและมัธยม บรรยากาศร่มรื่น ในปัจจุบันได้ย้ายคณะฯ ไปตั้งในบริเวณปัจจุบันตรงมอดินแดง....

รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผลิตบัณฑิต ด้านสายวิชาชีพครู ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร 5 ปี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ....

ข้อมูล/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์


ไม่มีความคิดเห็น: