วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14

ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 (มข.19) ประจำปี 2560 ณ จ้ังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

เขื่อนยางกั้นแม่น้ำมูล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของ อ.สตึก-ชุมพลบุรีวันนี้ดร.เซราะกราว (24 เมษยน 2559) ได้เดินทางไปเก็บภาพความก้าวหน้าของการก่อสร้างเขื่อนยาง แห่งแรกในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียดกันครับ....


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รื้อถอนอาคารเก่า ชุมชนร่วมอาสา


(20 เมษายน 2560) นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนหมู่บ้านในเขตบริการ ผู้นำชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจ  (ลงแขก) รื้อถอนอาคารเรียนไม้ (อาคารเรียน 1) ...