วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สพป.บร.4 จัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน"วันนี้ (5 กรกฎาคม  2556) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานครบรอบ 10 ปี ภายใต้หัวข้อ " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ (ที่ตั้งสำนักงานเขตฯ) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจากนายธีรวุฒิ พุทธการี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมในพิธีเปิด