วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันกีฬา-ฟ้าขาวเกมส์'53


กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "ฟ้าขาวเกมส์ 54" ระหว่างวันที่  27-28 ธันวมคม  2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พิธีเปิดในวันที่ 27 ธ.ค.53 เวลา 09.30 น.ได้รับเกียรติจาก ส.ส.รังสิกร  ทิมาตฤกะ ส.ส.เขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงวน  ศรีเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน