วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในวันที่  14 ธันวาคม  2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมในกิจกรรมครั้งนี้