วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นพค.52ร่วมกับ อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52  สำนักงานพัฒนาภาค  5  จัด "กิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชมมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะสิ่งแวดล้อม ของโลกได้เปลี่ยนไป