วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เด็กทุ่งวังสร้างชื่อ...มีสิทธิ์ลุ้นชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาโรงเรีนบ้านทุ่งวังร่วมกับกลุ่มสตึก5 ได้ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าและร่วมงานในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่โรงเรียนที่นำไปจำหน่ายประกอบด้วย