วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร.ร.บ้านทุ่งวังร่วมสร้างสีสัน...ฮาร์ดคอร์ลาวาเพลิง

วันที่  28 พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ณ สนามกีฬา I-Mobile ต.อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์