วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทุ่งวังเจ๋ง...คว้าแชมป์งานศิลปหัตถกรรม เป็นปีที่ 2

ตามที่สพป.บุรีรัมย์ เ้ขต 4 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ณ สถานศึกษา/หน่วยงานทางราชการ อำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ร.ร.ทุ่งวังลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม) ระดับช่วงชั้นที่  3 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้