วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง... ปลอดแอลกอฮอล์

21 พ.ย. 2553 เวลา 15.00 น. -22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองระโยง ขบวนของกระทงประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตบริการ  14 หมู่บ้าน และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2.  โรงเีรียนบ้าหนองแวง   3. โรงเรียนบ้านหนองครก   4.  โรงเรียนบ้านโคกอะโตดยางงาม