วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารอำเภอสตึก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดอำเภอสตึก ระหว่างวันที่  25-26 ตุลาคม  2553  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  อ.สตึกจ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 60 คน จำนวน 60 โรงเรียนและ 1 สาขา หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย

ศึกษาดูงานระบบ ICT สพท.สุรินทร์ เขต 3 และสพท.บุรีรัมย์ เขต 2

 วันที่  17 สิงหาคม  2553  เวลา 09.00-12.00 น.สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อมและคณะวิทยบูรณาการ ICT ทุกอำเภอในสังกัด  ศึกษาดูงานระบบจัดการ ICT เพื่อการศึกษา ณ สพท.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารระดับสูง ศึกษานิเทศก์ สพท.สุรินทร์ เขต 3 

ประชุมปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อการเรียนการสอน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับร.ร.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  โครงการยกระดับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

อบรมหลักสูตรการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน

  สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7-8  พฤษภาคม  2553 ศูนย์ร่มโพธิแก้ว อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT : Information and Communication Technology) ในยกระดับการเรียนการสอน  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  หลักสูตรการอบรมทั้งหมด 5 วัน ดังนี้

สพท.บร.4 จัดอบรมพัฒนาครูด้านการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาครู ด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ในโรงเรียนสังกัด สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ICT

สพท.บร.4 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพวิทยบูรณากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยบูรณากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษาของวิทยบูรณากรด้าน ICT  ของสพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่  27-29 เมษายน  2553  ณ  โรงแรมเวียนนารีสอร์ทแอนสปาร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ล่องแก่ง 3 ชั้น จ.นครนายก แหล่งเรียนรู้คายักของเมืองไทย

สมาชิกชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชีพครู ICT (เครือข่ายคุรุสภา 572) สพท.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในรอบ 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านสื่อสังออนไลน์ (Social Media)  ณ แก่ง 3 ชั้น และเขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552

สพฐ.กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2553 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" BEST OF BOTH WORLDS ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2553 ณ ฮอลล์ 1-8 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รื่นรมย์ เรียนรู้ ชม ชิม ช้อป สุดยอดฝีมือนักเรียนไทยที่โลกตะลึง

การแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย ณ สนามกุดน้ำใส ปี 2553

คณะกรรมการแข่งขันเรือยาวบ้านโนนค้อ-โนนสำราญ ร่วมกับอบต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย ประจำปี 2553  ในวันที่  14 เมษายน  2553  ณ กุดน้ำใส เพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านและตำบลสะแก 

ประเพณีสงกรานต์ช้าง ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง

ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกะโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประเพณีวันผู้สูงอายุและงานสงกรานต์ช้าง กิจกรรมประกอบด้วย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้สูงอายุ กิจกรรมสงกรานต์ช้าง ร่วมเลี้ยงอาหารช้าง ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน  2553

งานวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและงาน กาชาดบุรีรัมย์ ปี 2553

6 เม.ย. 2553  เมื่อเวลา10.30 น.ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.บุรีรัมย์  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2553

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปี 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอประจำ 2553 ขึ้นในวันที่  13-14 เมษายน  2553 ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายสกลสฤษณ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้