วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เด็กทุ่งวังสร้างชื่อ...มีสิทธิ์ลุ้นชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาโรงเรีนบ้านทุ่งวังร่วมกับกลุ่มสตึก5 ได้ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าและร่วมงานในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่โรงเรียนที่นำไปจำหน่ายประกอบด้วย


1. ส้มตำ
2. ไก่ย่าง
3. ข้าวเหนียว
การนำสินค้าไปจำหน่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อนครูและนักเรียนมีอาหารรับประทาน ตลอดจนจำหน่ายในราคาที่ถูกปาก ถูกใจ ถูกราคาด้วย

ในส่วนของผลการประกวด โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้สร้างชื่อเสียง ผงาดขึ้นเป็นมือวางอันดับ 1 3 รายการ ประกอบด้วย
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แอโรบิค ระดับช่วงชั้นที่ 3)
ได้เหรียญทองลำดับที่ 1
รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิง ดาวจรัส ยาวรัมย์
2. เด็กหญิง สุจินตรา สอนดี
3. เด็กหญิง อุษา จงรัมย์
4. เด็กหญิง อรดา ยินดีรัมย์
5. เด็กหญิง มลพิลา บุตรสา
6. เด็กหญิง ดรุณี ขาวรัมย์
7. เด็กหญิง อุไรพร ประทะรัมย์
8. เด็กหญิง กันยา การเพียร
9. เด็กหญิง กาญจนา การเพียร
10. เด็กหญิง กาญจนา ศิริสุข
11. เด็กหญิง ณัฐวดี มะลิผล
12. เด็กหญิง บุณยาพร สงคราม
13. เด็กหญิง สุภาลินี สายกระสุน
14. เด็กหญิง วรรณิพร ประโจทานัง
15. เด็กหญิง รจนา วงสุรินทร์
16. เด็กหญิง สุรินีย์ ใจศิลป์

ผู้ฝึกสอน อ.พิชิต มะติยาภักดิ์/อ.ประยูร ยะปะตัง/อ.เลขา สมบัติทิพย์/อ.ทัศนีย์ อุ่นทานนท์

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพปะติด ระดับชั้น ป.5-6

1. เด็กหญิง มุกรินทร์ อินทองสูนย์
2. เด็กหญิง ม่านฟ้า วงศ์สุรินทร์

ผู้ฝึกสอน อ.เยาวรัตน์ พลจูมหล้า

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพปะติด ระดับชั้น ม.1-3

1. เด็กหญิง ธีรนุช วงศ์สุรินทร์
2. เด็กหญิง ละอองดาว สอนดี

ผู้ฝึกสอน อ.ทวี ง้าวไข่น้ำ
สำหรับรายการที่ 3 เป็นนักเรียนชุดเดิมที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะุวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานีมาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: