วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง... ปลอดแอลกอฮอล์

21 พ.ย. 2553 เวลา 15.00 น. -22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองระโยง ขบวนของกระทงประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตบริการ  14 หมู่บ้าน และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2.  โรงเีรียนบ้าหนองแวง   3. โรงเรียนบ้านหนองครก   4.  โรงเรียนบ้านโคกอะโตดยางงาม       กิจกรรมบนเวทีประกอบไปด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียน  การประกวดนางนพมาศ  โดยมีกำนันเคน  ทรัพย์โภชน์ กำนันตำบลทุ่งวัง เป็นประธานในพิธีจัดงาน และอบต.ทุ่งวัง ตลอดจนส่วนราชการทุกภาคส่วนในตำบลทุ่งวัง ประกอบด้วย สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานีตำรวจชุมชน ในการจัดงานในนี้เป็นการลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9
        การจัดงานดังกล่าว ทางอบต.ทุ่งวัง ได้ดำเนินการจัดมาประเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในตำบลทุ่งวัง ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป  ในส่วนของสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แต่ละโรงเรียนได้มีการเตรียมการในการจัดทำกระทง ขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงบนเวที ส่วนงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี


กลองยาว ร.ร.บ้านทุ่งวัง


นางนพมาศ ร.ร.บ้านหนองครก
ขบวนฟ้อน ร.ร.บ้านหนองแวง

ขบวนเกวียนโบราณ แห่งนางนพมาศ ร.ร.บ้านทุ่งวัง
น้อง ๆ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
น้อง ๆ จากร.ร.ทุ่งวัง ร่วมกันปล่อยโคม

การแสดงของน้อง  ๆจากร.ร.ทุ่งวัง
กระทงทำจากวัสดุธรรมชาติ ร.ร.บ้านทุ่งวัง

ไม่มีความคิดเห็น: