วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคอีสานตอนล่าง

20 พฤศจิกายน  2553 โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเีรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาิวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ สนามกีฬากลาง (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  จังหวัดนครราชสีมา

    การแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี เป็นปีที่ 6  โดยโรงเรียนบ้านชุมแสงและโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้เข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งที่ 3 ได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อทำสถิติให้ดีที่สุด โดยสถิติของโรงเรียนบ้านทุ่งวัง 10.56 วินาที และโรงเรียนบ้านชุมแสง สถิติ  วินาที ไม่ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย การจัดแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
   จากจุดเริ่มต้นของการ"ท้าทาย" สู่ "กีฬา"  ที่ได้รับการกล่าวขานว่า สร้างพลังแห่งมิตรภาพ และปรากฎการณ์ความสามัคคีได้มากที่สุด กีฬา วิ่ง 31 ขา สามัคคี ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ.2538 โดยการริเริ่มของบริษัท ทีวีอาซาฮี ที่เพียงต้องการท้าทายและมอบประสบการณ์ในเรื่องความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงคิดค้นเกมกีฬาชนิดใหม่ด้วยการนำเอาเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ห้องเดียวกันจำนวน  30 คน มากอดคอ เรียงเป็นหน้ากระดาน พร้อมผูกขา แล้ววิ่งไปพร้อม ๆ กัน โดยมีระยะทางและเส้นชัยเบื้องหน้า เป็นบททดสอบสำคัญ

    บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค จากการออกตัวด้วยเพียงหัวใจที่มุ่งหวังสร้างสถิติระหว่างทางในการย่างก้าวทั้ง 30 ชีวิต กลับได้เรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ล้ำค่าที่มากด้วยคำว่า "ชัยชนะ" ประสบการณ์ที่เพิ่มพลังและมิตรภาพ ประสบการณ์ที่หล่อหลอมหัวใจ 30 ดวงให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ประสบการณ์ที่เรียกว่า "ความ
สามัคคี"
ร.ร.ชุมแสง อ.สตึก
     ต่อมาหน่วยงานสำคัญหลายฝ่ายของประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี ว่าเป็นกีฬาที่ก่อให้เกิดมิตรภาพ และพลังความสามัคคี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชาติ จึงได้ยกระดับและพัฒนาการแข่งขัน จนได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น  ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ เป็นจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา  โดยสถิติเวลาของการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31ขา สามัคคี (สถิติการวิ่งด้วยระยะทาง 50 เมตร)  ที่ถูกบันทึกไว้โดย Guinness World Records ในปีพ.ศ.2549 เป็นของนักเรียนอิชิอิ ฮิงาชิ เวลา 08.80 วินาที ซึ่งสถิตินี้ยังคงเป็นสถิติที่นักเรียนกีฬาที่เข้าแข่งขันในญี่ปุ่นทุกคน ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ทำลาย จนถึงปัจจุบัน

     หลังจากนั้น มีอีกหลายประเทศได้นำเอากีฬาวิ่ง 31 ขา ไปเผยแพร่ฝึกฝน เพื่อท้าทายความสามัคคี ของเยาวชนในประเทศของตนเอง โดยในปัจจุบัน ทีมโรงเรียนศิลปะป้องกันตัว เส้าหลิน ประเทศจีน (Shao Lin Ta Gou Arts School in Dengfang City, Henan Province) สามารถทำลายสถิติโลก ที่ Guinness World Records บันทึกไว้ด้วยเวลา 08.41  วินาที เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2552

ประวัติความเป็นมาของ กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี ในประเทศไทย

         จากแนวทางการประสบความสำเร็จในการปลูกฝังมิตรภาพและความสามัคคี ผ่านเกมกีฬา วิ่ง 31 ขาในประเทศญี่ปุ่น ทำให้กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคี ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังความสามัคคีให้กับเด็กไทย จึงได้นำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและจัดการแข่งขันขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2548 ภายใต้ชื่อ ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคี ซึ่งอยู่ภายใต้แนวความคิด "ใจที่กล้าท้าให้ก้าว" และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กีฬาชนิดนี้ก็กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจ

       จากนักกีฬาและเยาวชนไทยจากทั่วทุกภาคให้ความสนใจและเฝ้ารอคอยการแข่งขันเรื่อยมา
จากแนวคิดสำคัญที่ต้องการปลูกฝังความสามัคคีและให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ผ่านรูปแบบกีฬาที่ท้าทายนี้ส่งผลให้กีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. ที่ให้เกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันในการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 3 ของการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อการแข่งขันอย่างเป็นทางการว่า "สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี" ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความสามัคคี   การทำงานเป็นทีม ที่เป็นแนวคิดหลักของการแข่งขันนับว่าสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เช่นกัน
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (เอฟบีที) ที่ได้ช่วยส่งเสริมและเป็นพลังขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จและเข้าถึงเยาวชนทั่วทุกพื้นที่มากที่สุด

กีฬาวิ่ง 31 ขา วิ่งอย่างไร

ผู้ใหญ่ใจดีของเรา
จากซ้าย บริษัทฮอนด้า/รองผู้ว่าจ.นครราชสีมาและ/สพฐ.
      นักกีฬาทั้ง 30 คนยืนหน้ากระดานเรียงหนึ่ง กอดคอ ผูกขาด้วยสายรัดข้อเท้าวิ่งไปสู่เส้นชัยพร้อมกันในระยะ 50เมตร โดยมีอุปกรณ์หลักสำหรับเล่นกีฬาชนิดนี้คือ "สายรัดข้อเท้าชนิดยางยืด" ซึ่งยึดติดกันด้วยแทบผนึกที่ฉีกออกจากกันได้และเพิ่มความปลอดภัยในการแข่งขันโดยการใช้สนับเข่า สนับศอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักกีฬา

การแข่งขันในปีที่ 6 นี้ แบ่งออกเป็น 3 รอบคือ
      การคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
      สพท.คัดเลือกทีมที่สมัครผ่านทางเขตพื้นที่ในสังกัดด้วยการทดสอบสถิติการวิ่ง โดยในรอบนี้จะมีทีมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค
      การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
      แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 สนามเพื่อคัดเลือก 30 ทีมที่สามารถทำสถิติได้ดีที่สุดจากแต่ละสนาม แบ่งตามสัดส่วนโควตาของแต่ละสนามเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
     การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
     จัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2553 ที่กรุงเทพมหานครเพื่อค้นหาสุดยอดทีมสร้างสถิติใหม่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก

โครงการปีที่ 6 "การจัดการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 6" การรวมพลังใจของเด็กไทยจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง

      ในการแข่งขันกีฬาการเดินเข้าใกล้หรือได้ทำลายสถิติเดิมมักเป็นเป้าหมายหลักที่เหล่านักกีฬาทุก ๆ คนต้องการแต่สำหรับการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคี นอกเหนือไปจากการได้วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน และเป็นผู้กำหนด

        สถิติใหม่ด้วยตัวเองแล้ว การได้รับการยอมรับและได้รับการพิสูจน์ในเรื่องของความสามัคคีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

เยาวชนผู้เข้าแข่งขันทุกคนมุ่งหวังเช่นเดียวกันภาพของการกอดคอ ผูกขาแล้วพากันวิ่งไปยังเส้นชัยของเหล่านักกีฬา 30 ชีวิตจากทั่วประเทศ พร้อมภาพความดีใจและวินาทีแห่งชัยชนะที่ทั้ง 30 กาย 30 หัวใจจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันจะกลับมาสร้างความประทับใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ไม่เพียงแต่การรวมหัวใจเพื่อเป้าหมายสำคัญระดับโลกเท่านั้น แต่หาก

ครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งมิตรภาพ ภาพสะท้อนที่จะช่วยจุดแรงบันดาลใจของความสามัคคีให้ลุกโชนและเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง


โรงเรียนบ้านทุ่งวัง...สู้ สู้

รับประทานอาหารเช้าก่อนลงแข่ขัน

น้อง ๆ โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.สตึก

อบอุ่นร่างกาย...ครับ

วิ่งรอบสนาม...ก่อนลงแข่งขัน

ร.ร.บ้านลองตอง สพป.นครราชสีมา แชมป์เก่า

พักผ่อนสบาย ๆ ...น้อง ๆ  จากร.ร.บ้านทุ่งวัง

ออกจากจุดสตาร์ท

พร้อมแล้วค่ะ...1 2 ...1 2

จัดแถวดี ๆ เว้ย
ร.ร.บ้านทุ่งวัง อ.สตึก
พุ่งเข้าเส้นชัย...ด้วยความปลอดภัย

สถิติการแข่งขันในประเทศไทย ปี 2548-2553

     1.   2548  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร โชติการาม  จ.สมุทรสาคร  09.34  วินาที
     2.   2549  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์               จ.นครปฐม    09.32 วินาที
     3.   2550  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร โชติการาม  จ.สมุทรสาคร  09.11 วินาที
     4.   2551  โรงเรียนวัดบางปิ้ง                      จ.สมุทรสาคร  09.00   วินาที
     5.  2552  โรงเรียนชลประทานผาแตก            จ.เชียงใหม่  08.63   วินาที
     6.  2553   จะเป็นของโรงเีรียนใด (ติดตามต่อไป)


ส่วนสถิติโลกอยู่ที่ 08.41 วินาที โดยทีมของโรงเรียน Shao Lin Tagou Martial Arts School ประเทศจีน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  บอร์ดจัดนิทรรศการวิ่ง 31 ขาสามัคคี
สถานที่ :  สนามกีฬากลาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่  20 พ.ย.2553
ภาพถ่าย :  อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.วิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล/อ.ประยูร ยะปะตัง/ด.ช.ภาณุพงษ์  อุ่นคำ

ไม่มีความคิดเห็น: