วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทุ่งวังเจ๋ง...คว้าแชมป์งานศิลปหัตถกรรม เป็นปีที่ 2

ตามที่สพป.บุรีรัมย์ เ้ขต 4 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ณ สถานศึกษา/หน่วยงานทางราชการ อำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์


   โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 29 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปแข่งขันระด้บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่  24-26 ธันวาคม  2553 นี้
    ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูทุกท่าน สำหรับกิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้
    1.  แอโรบิคด้านซ์ ระดับช่วงชั้นที่  3  จำนวนนักเรียน  15  คน
         ผู้ฝึกสอน
         1.  อ.ประยูร ยะปะตัง
         2.  อ.พิชิต  มะติยาภักดิ์
         3.  อ.เลขา ภาวะสุทธิพงษ์
         4.  อ.ทัศนีย์ อุ่นทานนท์
    2.  กิจกรรมสร้างภาพปะติด ระดับช่วงชั้นที่  2  จำนวนนักเรียน  2  คน
         ผู้ฝึกสอน อ.เยาวรัตน์  จูมพลหล้า
    3.  กิจกรรมสร้างภาพปะติด ระดับช่วงชั้นที่  3  จำนวนนักเรียน  2  คน
         ผู้ฝึุกสอนอ.ทวี  ง้าวไข่น้ำ
         สำหรับกิจกรรมที่ 3  ทางโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคตะุวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับประเทศมาแล้ว ซึ่งเป็นักเรียนชุดเดิมคือ 1. ดญ.ละอองดาว  สอนดีและ 2. ดญ.ธีรนุช  วงศ์สุรินทร์
         สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อให้นักเรียนได้มีความมั่นใจและมีทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เป็นตัวแทนในทุก ๆ ด้าน ทางโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือด้านการฝึกซ้อม แก้ไขจุดอ่อนหรือจุดบกพร่อง เพื่อที่จะนำชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: