วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในวันที่  14 ธันวาคม  2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

8 ธันวาคม  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี สำหรับนักเรียนระัดับช่วงชั้นที่  3  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมี ผอ.สุเมธี  บุญไธสง เป็นผู้ควบคุมการเดินทาง คณะครูในระดับช่วงชั้นที่  3  จำนวน 6 คน นักการภารโรง  1 คน  นักเรียนทั้งสิ้น 125 คน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นพค.52ร่วมกับ อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52  สำนักงานพัฒนาภาค  5  จัด "กิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชมมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะสิ่งแวดล้อม ของโลกได้เปลี่ยนไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เด็กทุ่งวังสร้างชื่อ...มีสิทธิ์ลุ้นชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาโรงเรีนบ้านทุ่งวังร่วมกับกลุ่มสตึก5 ได้ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าและร่วมงานในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่โรงเรียนที่นำไปจำหน่ายประกอบด้วย

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร.ร.บ้านทุ่งวังร่วมสร้างสีสัน...ฮาร์ดคอร์ลาวาเพลิง

วันที่  28 พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ณ สนามกีฬา I-Mobile ต.อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทุ่งวังเจ๋ง...คว้าแชมป์งานศิลปหัตถกรรม เป็นปีที่ 2

ตามที่สพป.บุรีรัมย์ เ้ขต 4 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ณ สถานศึกษา/หน่วยงานทางราชการ อำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ร.ร.ทุ่งวังลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม) ระดับช่วงชั้นที่  3 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง... ปลอดแอลกอฮอล์

21 พ.ย. 2553 เวลา 15.00 น. -22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองระโยง ขบวนของกระทงประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตบริการ  14 หมู่บ้าน และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2.  โรงเีรียนบ้าหนองแวง   3. โรงเรียนบ้านหนองครก   4.  โรงเรียนบ้านโคกอะโตดยางงาม

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคอีสานตอนล่าง

20 พฤศจิกายน  2553 โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเีรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาิวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ สนามกีฬากลาง (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่  2 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์ประยูร  จินดาศรี เป็นผู้สอน

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปราสาทสายฟ้า...ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาฟุตบอล...ของชาวบุรีรัมย์

หากจะกล่าวถึงสโมสรฟุตบอลที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับศึกฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2010 มากที่สุด แน่นอน "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ พีอีเอ ทีมแกร่งแห่งอีสานใต้ ต้องถูกจารึกไว้จากการสร้างผลงานที่ไม่มีทีมไหนทำได้มาก่อน

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กบาลสะเปียน...เทวาลัยใต้น้ำ...สิ่งหัศจรรย์ของโลก

ผมมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามด้านชาติพันธุ์วรรณา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา อีกครั้ง ณ เมืองเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชาประชาธิปไตย ประเทศเมืองพี่เมืองน้องของเรา ที่มีปัญหาทางด้าการเมืองมาตลอด ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ การเดินทางไปครั้งนี้ ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้ช่วยวิจัยและไกด์พิเศษของเรา หลังจากที่เราได้วางแผนเตรียมตัวก่อนออกเก็บข้อมูลภาคสนาม

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารอำเภอสตึก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดอำเภอสตึก ระหว่างวันที่  25-26 ตุลาคม  2553  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  อ.สตึกจ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 60 คน จำนวน 60 โรงเรียนและ 1 สาขา หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย

ศึกษาดูงานระบบ ICT สพท.สุรินทร์ เขต 3 และสพท.บุรีรัมย์ เขต 2

 วันที่  17 สิงหาคม  2553  เวลา 09.00-12.00 น.สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อมและคณะวิทยบูรณาการ ICT ทุกอำเภอในสังกัด  ศึกษาดูงานระบบจัดการ ICT เพื่อการศึกษา ณ สพท.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารระดับสูง ศึกษานิเทศก์ สพท.สุรินทร์ เขต 3 

ประชุมปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อการเรียนการสอน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับร.ร.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  โครงการยกระดับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

อบรมหลักสูตรการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน

  สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7-8  พฤษภาคม  2553 ศูนย์ร่มโพธิแก้ว อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT : Information and Communication Technology) ในยกระดับการเรียนการสอน  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  หลักสูตรการอบรมทั้งหมด 5 วัน ดังนี้

สพท.บร.4 จัดอบรมพัฒนาครูด้านการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาครู ด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ในโรงเรียนสังกัด สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ICT

สพท.บร.4 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพวิทยบูรณากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยบูรณากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษาของวิทยบูรณากรด้าน ICT  ของสพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่  27-29 เมษายน  2553  ณ  โรงแรมเวียนนารีสอร์ทแอนสปาร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ล่องแก่ง 3 ชั้น จ.นครนายก แหล่งเรียนรู้คายักของเมืองไทย

สมาชิกชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชีพครู ICT (เครือข่ายคุรุสภา 572) สพท.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในรอบ 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านสื่อสังออนไลน์ (Social Media)  ณ แก่ง 3 ชั้น และเขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552

สพฐ.กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2553 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" BEST OF BOTH WORLDS ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2553 ณ ฮอลล์ 1-8 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รื่นรมย์ เรียนรู้ ชม ชิม ช้อป สุดยอดฝีมือนักเรียนไทยที่โลกตะลึง

การแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย ณ สนามกุดน้ำใส ปี 2553

คณะกรรมการแข่งขันเรือยาวบ้านโนนค้อ-โนนสำราญ ร่วมกับอบต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย ประจำปี 2553  ในวันที่  14 เมษายน  2553  ณ กุดน้ำใส เพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านและตำบลสะแก 

ประเพณีสงกรานต์ช้าง ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง

ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกะโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประเพณีวันผู้สูงอายุและงานสงกรานต์ช้าง กิจกรรมประกอบด้วย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้สูงอายุ กิจกรรมสงกรานต์ช้าง ร่วมเลี้ยงอาหารช้าง ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน  2553

งานวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและงาน กาชาดบุรีรัมย์ ปี 2553

6 เม.ย. 2553  เมื่อเวลา10.30 น.ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.บุรีรัมย์  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2553

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปี 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอประจำ 2553 ขึ้นในวันที่  13-14 เมษายน  2553 ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายสกลสฤษณ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้