วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

โรงเรียนบ้านทุ่งวังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551 กิจกรรม : การตอบปัญหา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์