วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

โรงเรียนบ้านทุ่งวังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551 กิจกรรม : การตอบปัญหา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2551

สวัสดีปีใหม่ 2551 แด่ทุก ๆ คนขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2550 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังครับ รายละเอียดสไลด์โชว์ได้ที่นี่