วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง


23 ธันวาคม 2550 พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง ส.ส. ศูนย์ ICT ร.ร.บ้านทุ่งวังได้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการรณรงค์เลือกตั้ง โดยเฉพาะได้นำเสนอข้อมูลการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งทุกรูปแบบ ตั้งแต่จัดบอร์ด เขียนเรียงความ เขียนป้ายเชิญชวน รณรงค์เลือกตั้งในหมู่บ้าน จัดทำสติ๊กเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ... [Gallery]