วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

SEAGAME 2007 KORAT


...คณะครูกลุ่มสตึก 5 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ณ จังหวัดนครราชีมา จำนวน 13 คน...เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการนำความรู้มาใช้ในการแข่งขันกีฬา การจัดการเรียนการสอน ซึ่งนำทีมโดยประธานกลุ่ม ผอ.ทองม้วน ศรีเจริญ กีฬาที่ได้ไปชมในวันที่ 12 คือ การแข่งขันเซปัคตะกร้อที่ห้างเดอะมอลล์ ทุกคนที่ไปบอกว่า เสียดายที่คณะครูหลายท่านในกลุ่มไม่มีโอกาส ควรสร้างโอกาสให้กับตนเอง.. เพราะ การแข่งขันกีฬา SEAGAME นั้นแข่งขันบ้านใกล้บ้านเรามากที่สุด...รายละเอียดภาพกิจกรรมที่ [Gallery]

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้คณะครูทุกคนภายในกลุ่มไปชมพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2550

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ภาพสวยมาก เจอกันอีก ปี 2009 ณ ประเทศลาวเด้อพี่น้อง กลุ่มสตึก 5