วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550

โครงการทัศนศึกษา กลุ่มสตึก 5


...ผอ.สงวน ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ออกแบบสำรวจโครงการทัศนศึกษาของบุคลากร กลุ่มสตึก 5 โดยออกแบบสำรวจในวันที่ 7 ธันวคม 2550 สถานที่ไปทัศนศึกษา ได้แก่ 1. ประเทศลาว 2. กาญจนบุรี 3. เชียงใหม่-เชียงราย 4. เกาะช้าง จ.ตราด .....ผลการสำรวจ ปรากฏว่าคณะครุส่วนมากมีความต้องการที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศลาวมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่-เชียงราย...ผลจากการสำรวจ ทางคณะกรรมการกลุ่มจะได้นำไปวางแผนจัดการต่อไป เพื่อให้คณะครูของเราได้ไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ....ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: