วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กีฬากลุ่มสตึก 5"ฟ้าขาวเกมส์'50


กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬากลุ่ม "ฟ้าขาวเกมส์ 50" ระหว่างวันที 6-7ธันวาคม 2550 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 โรงเรียนและ 1 สาขาจาก 3 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งวัง และตำบลกระสัง การดำเนินการแข่งขันกีฬาในปีนี้ คณะครูทุกคนได้ร่วมมือกัน จนงานสำเร็จตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ...ผมเองได้ดำเนินการจัดทำ Website โดยการนำรูปภาพมาทำการลดขนาดของภาพและตกแต่งภาพกราฟิกให้ดูสวยงาม นำเสนอขึ้น ใน Web gallery ของ Google ซึ่งให้บริการฟรี...ในการตกแต่ง นำเสนอภาพ ข้อความ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในยุค ของสังคมสารสนเทศบนฐานของความรู้ (Knowledge Information base society) ตลอดจนการตกแต่งภาพในการออกแบบบัตรงานบอลล์...ข้อความที่เขียน...ภาพที่ตกแต่ง...อาจไปกระทบความรู้สึกนึกคิดของใครบางคน... ไม่ตรงประเด็นแต่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้าน इक्ट...ที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...รายละเอียดที่ http://picasaweb.google.com/tungwangst5/5...สวัสดี

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ภาพสวยงามมากครับเจ้านาย....อยากให้ทำเยอะ ๆ หน่อย ๆ