วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14

ฮักแพงเบิ่งแงงกัน...กิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 (มข.19) ประจำปี 2560 ณ จ้ังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รื้อถอนอาคารเก่า ชุมชนร่วมอาสา


(20 เมษายน 2560) นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนหมู่บ้านในเขตบริการ ผู้นำชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจ  (ลงแขก) รื้อถอนอาคารเรียนไม้ (อาคารเรียน 1) ...