วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สพป.บร.4 จัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน"วันนี้ (5 กรกฎาคม  2556) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานครบรอบ 10 ปี ภายใต้หัวข้อ " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ (ที่ตั้งสำนักงานเขตฯ) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจากนายธีรวุฒิ พุทธการี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมในพิธีเปิด

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันกีฬา-ฟ้าขาวเกมส์'53


กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "ฟ้าขาวเกมส์ 54" ระหว่างวันที่  27-28 ธันวมคม  2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พิธีเปิดในวันที่ 27 ธ.ค.53 เวลา 09.30 น.ได้รับเกียรติจาก ส.ส.รังสิกร  ทิมาตฤกะ ส.ส.เขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงวน  ศรีเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในวันที่  14 ธันวาคม  2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

8 ธันวาคม  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี สำหรับนักเรียนระัดับช่วงชั้นที่  3  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมี ผอ.สุเมธี  บุญไธสง เป็นผู้ควบคุมการเดินทาง คณะครูในระดับช่วงชั้นที่  3  จำนวน 6 คน นักการภารโรง  1 คน  นักเรียนทั้งสิ้น 125 คน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นพค.52ร่วมกับ อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52  สำนักงานพัฒนาภาค  5  จัด "กิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชมมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะสิ่งแวดล้อม ของโลกได้เปลี่ยนไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เด็กทุ่งวังสร้างชื่อ...มีสิทธิ์ลุ้นชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาโรงเรีนบ้านทุ่งวังร่วมกับกลุ่มสตึก5 ได้ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าและร่วมงานในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่โรงเรียนที่นำไปจำหน่ายประกอบด้วย

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร.ร.บ้านทุ่งวังร่วมสร้างสีสัน...ฮาร์ดคอร์ลาวาเพลิง

วันที่  28 พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ณ สนามกีฬา I-Mobile ต.อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทุ่งวังเจ๋ง...คว้าแชมป์งานศิลปหัตถกรรม เป็นปีที่ 2

ตามที่สพป.บุรีรัมย์ เ้ขต 4 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ณ สถานศึกษา/หน่วยงานทางราชการ อำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์